Hướng dẫn lấy Bin-thông tin thẻ visa, mastercard,…

B1/ Tạo thẻ : https://bestccgen.com/namso-ccgen/ hoặc http://elry2cc.com/ (2 trang này hoạt động giống nhau):

B2/ Check xem thẻ có còn sống hay không: http://elry2cc.com/ElrY2_Checker/ hoặc https://mrchecker.net/card/ccn3/

Ví dụ: ta có mã thẻ 4465420349xxxxxx (mã thẻ được dùng theo từng mục đính mà các số đầu tiên được cho sẵn):

sau khi tạo
khi kiểm tra

Tham khảo: https://sharehet.top/huong-dan-tao-vps-2-core-4gb-han-dung-1-thang-mien-phi/

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *