Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop Connection Manager để quản lý nhiều VPS một lúc

Remote Desktop Connection Manager 2.7 là phần mềm dùng để kết nối và điều khiển nhiều VPS cùng một lúc do Microsoft phát hành.

Link tải chính chủ: Tải về

Tải phần mềm và cài đặt.

Bước 1: Tạo một file group quản lý mới, nơi mà thông tin VPS được lưu vào:

Bước 2: Click chuột phải thêm server VPS vào group:

Bước 3: Tại thẻ Server Settings thêm IP VPS vào Server name và Display name:

Bước 4: Tại thẻ Logon Credentials điền thông tin đăng nhập vào VPS:

Bước 5: Bạn có thể cài đặt kích thước VPS tại thẻ Remote Desktop Settings, rồi xong click OK để kết thúc quá trình thêm VPS :

Bước 6: Click chuột phải vào VPS và chọn Connect server để kết nối với VPS hoặc có thể click dúp để kết nối:

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *